Privacy Policy & Disclaimer

Deze website is eigendom van Mode Unie vzw.

Contactgegevens

Mode Unie vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02/21 22 623
E-mail:privacy@fedelin-lingerie.be
ondernemingsnummer: BE 0407. 835.708

Privacybeleid

Mode Unie, de UNIZO organisatie van zelfstandige modedetailhandelszaken , is begaan met je privacy en persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom lichten we je in deze privacy policy op een duidelijke manier toe dat we erg vertrouwelijk omgaan met deze gegevens en hoe we deze verwerken. Mode Unie benadrukt dat het geen persoonsgegevens verzamelt tenzij deze op vrijwillige basis verstrekt worden. Deze informatie kan door Mode Unie of zijn partners gebruikt worden om u interessante ledenvoordelen en diensten aan te bieden. Tenzij je je daartegen verzet. Uiteraard heb je recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 25 mei 2018 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking. Indien je jouw identiteit kan aantonen kan je jouw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de redactie. Deze kan je contacteren via info@fedelin-lingerie.be  Mode Unie verbindt zich ertoe om hier tijdig gevolg aan te geven.

Mode Unie verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het aanvragen van de nieuwsbrief. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en daartoe opgeslagen in databanken. Een noodzaak om bv. onze nieuwsbrief te kunnen uitsturen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden.

Uiteraard stelt Mode Unie alles in het werk om je gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Geboortedatum;
 4. Adresgegevens van de onderneming;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. URL van bedrijfswebsite
 8. IP-adres;
 9. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 10. Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 11. Internetbrowser en apparaat type;
 12. Bankrekeningnummer;
 13. Eventueel KBO-nummer.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige gegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn de volgende:

 1. Het afhandelen van je betaling;
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief
 3. Je te informeren over      wijzigingen van onze diensten en producten;
 4. Wij analyseren je gedrag op de      website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod en redactie van      producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren;
 5. Wij verwerken ook persoonsgegevens      als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig      hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden enkel door Mode Unie en zijn partners verwerkt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten en die van haar relaties. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Mode Unie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

Mode Unie hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Mode Unie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

Waarom registreren wij jouw persoonlijke gegevens?

We hebben jouw persoonlijke gegevens nodig:

•Om op je aanvraag te kunnen antwoorden.

•Om je onze nieuwsbrief te bezorgen.

Mode Unie kan verder anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens?

Jouw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

•Toegang of wijziging door onbevoegden
•Onjuist gebruik of bekendmaking
•Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen jouw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

Het secretariaat van Mode Unie is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van je privacy. Je kan al je vragen tot ons richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@fedelin-lingerie.be

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mode Unie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, info@fedelin-lingerie.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren of zelfs te verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Mode Unie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aan de hand hiervan heeft de gebruiker het recht om de persoonsgegevens waarover Mode Unie van je beschikt in een computerbestand naar de gebruiker of een andere, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen. Mode Unie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Tot slot heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Duur bewaring gegevens

Mode Unie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

De gegevens worden alleszins bewaard zolang de gebruiker een account heeft bij Mode Unie. Indien de gebruiker beslist om het account te verwijderen, gaan wij binnen een redelijke termijn over tot het wissen van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting dienen bij te houden, zoals in het kader van BTW-verplichtingen. In dat laatste geval worden de gegevens gewist van zodra deze wettelijke verplichting ophoudt te bestaan.

Het gebruik van cookies

De website van Mode Unie maakt gebruik van ‘cookies’ om informatie over o.a. je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze website in kaart te brengen. ‘Cookies’ helpen ons om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigbaarheid

Mode Unie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op dinsdag 22 mei 2018.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

CIM – Metriweb

Waarschuwing: Telkens U een site bezoekt met het logo van Metriweb , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor,…). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mode Unie of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het Mode Unie secretariaat raadplegen.

Mode Unie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mode Unie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Mode Unie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Mode Unie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Mode Unie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Mode Unie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.