De soldenperiode wordt met één maand uitgesteld en loopt van zaterdag 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020. De bestaande regels rond de solden blijven gelden:

  • Enkel tijdens de maand augustus mag er over “solden, koopjes, einde reeks, opruiming” gesproken worden.
  • Verkoop met verlies is enkel toegelaten tijdens de soldenmaanden.
  • De producten die onder de benaming ‘solden’ verkocht worden, moeten in het bezit van de handelaar zijn voor het begin van de soldenverkoop. Herbevoorrading is dus uitdrukkelijk verboden. Producten die tijdens de soldenperiode geleverd worden, mogen niet als solden verkocht worden.

De sperperiode verschuift naar juli

De sperperiode verschuift mee, en valt dit jaar dus in de maand juli. De regels rond de sperperiode blijven gewoon gelden:

  • Enkel van toepassing op de sectoren van kleding, schoenen en lederwaren.
  • Tijdens die sperperiode mag een handelaar in de sectoren van kleding, schoenen en lederwaren in principe geen prijsverminderingen aankondigen.
  • Tijdens de sperperiode mag men wel kortingen geven of doorrekenen aan de kassa (zonder die aan te kondigen in reclameacties).
  • Ook koppelverkoopacties en andere vormen van gezamenlijk aanbod, zoals bijvoorbeeld 2+1 gratis, 2 stuks kopen = ­20% op het geheel, etc. zijn toegelaten. Deze kunnen niet verboden worden o.w.v. Europese regelgeving.

Wijziging voor wettelijke uitverkopen

De duurtijd van lopende uitverkopen wordt verlengd met de periode van de sluiting door de coronamaatregelen.

Winkels die op 18 maart een wettelijke uitverkoop deden, en omwille van de coronamaatregelen hebben moeten sluiten tijdens de periode van uitverkoop, mogen de duur van de uitverkoop verlengen met de periode van sluiting o.w.v. de coronamaatregelen. Op die manier kunnen ze toch over de volle 5 of 12 maanden (afhankelijk van de reden voor uitverkoop) beschikken.