UNIZO over Europees verbod op toeslag bij elektronisch betalen

UNIZO over Europees verbod op toeslag bij elektronisch betalen

UNIZO vindt het een goede zaak dat elektronische betalingen verder worden gestimuleerd. “Maar dan moeten de kosten ook voldoende laag gehouden worden. Daarom vragen we overheid de evolutie van de kostprijs van elektronisch betalen mee op te volgen en waar nodig in te grijpen. Anders zal de nieuwe wetgeving zijn doel voorbijschieten,” zegt Lieven Cloots, juridisch adviseur voor de UNIZO-studiedienst.

Europa heeft maatregelen genomen om de kosten voor elektronische betalen te doen dalen, en als compensatie daarvoor legt Europa nu het verbod op om nog kosten door te rekenen. “Het idee daarachter is duidelijk: als de kosten voor de handelaar dalen, is het niet rechtvaardig om toch nog kosten te blijven doorrekenen aan klanten,” aldus Lieven Cloots van UNIZO. “Maar de impact van de kostendaling in België is klein en er zijn zelfs indicaties dat de kostprijs voor de handelaar dreigt te stijgen.”

Er dringen zich dus een aantal maatregelen op om het elektronisch betaalverkeer efficiënt te houden. “De overheid moet de evolutie van de kostprijs van elektronisch betalen mee opvolgen en waar nodig ingrijpen, zodat de inspanningen van de voorbije jaren om elektronisch betalen goedkoper te maken niet ongedaan worden gemaakt”, aldus Lieven Cloots. Het blijft voor de handelaar onder de nieuwe regelgeving wel mogelijk om elektronische betalingen slechts vanaf een bepaald bedrag te aanvaarden. “We verwachten dat vooral handelaars die met kleine marges werken, in de toekomst vaker op deze mogelijkheid beroep zullen doen.”

Er moet volgens UNIZO echter vooral meer worden ingezet op alternatieve elektronische betaalvormen, zoals contactloos betalen en apps als Payconiq. Ook moeten er  acties ondernomen worden om nieuwe betaaltechnologieën te promoten, zoals een Europees Overschrijvingsprotocol als basis voor elektronisch betaalverkeer. Tenslotte is ook blijvende aandacht voor efficiënt cash-beheer noodzakelijk.

“Er is nood aan een structureel overleg met de verschillende stakeholders onder toezicht van de overheid om al deze zaken uit te werken, zodat het elektronisch betaalverkeer efficiënter en goedkoper kan verlopen voor alle betrokken partijen”, besluit Lieven Cloots

10 procent meer elektronische transacties tijdens de zomersolden

10 procent meer elektronische transacties tijdens de zomersolden

Het gaat om betalingen in zowel fysieke winkels als webshops. Het aantal vertegenwoordigt een stijging van tien procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, waar we 179.7474.031 elektronische transacties registreerden. Omdat 1 juli dit jaar op een zondag viel, zijn de solden op 30 juni gestart.
De eerste soldendag heeft dit jaar veel Belgen aangezet om te shoppen. Worldline heeft dan ook een recordaantal van 8.471.804 transacties verwerkt op zaterdag 30 juni, 7% meer dan de eerste soldendag vorig jaar.

Zaterdag 30 juni staat op de derde plaats in het lijstje van recorddagen inzake elektronische betalingen, na 22 en 23 december 2017, waar het om respectievelijk 8,8 miljoen en 9,2 miljoen elektronische betalingen ging.