Dat kan inderdaad: een feestdag betekent niet noodzakelijk een sluitingsdag. De wet verplicht niemand om te sluiten op een feestdag.

Maar je moet wel rekening houden met een aantal nuances:

  • Kleinhandelszaken (winkels die producten verkopen) moeten rekening houden met de regels over de wekelijkse rustdag: deze winkels moeten een vaste wekelijkse rustdag aanhouden. Zij mogen dus enkel openen op een feestdag als die niet samenvalt met hun wekelijkse rustdag
  • Dienstverleners (kappers, schoonheidsspecialisten, …): zij moeten zich niet houden aan een wekelijkse rustdag en mogen dus in principe 7/7 dagen werken, ook op feestdagen.

Let wel: het is niet omdat je mag openen op een feestdag, dat je daarom ook zomaar personeel mag inzetten. Om te weten of dat mag, moet je eerst de sectorale afspraken nagaan (CAO’s), neem dus zeker eerst contact met jouw sociaal secretariaat vooraleer je personeel inschakelt op een feestdag! In de meeste gevallen zal dat slechts heel beperkt mogelijk zijn, zoals voor kappers, schoonheidsspecialisten, voetverzorgers, …