Wanneer moeten of mogen de chirurgische maskers, de FFP2/FFP3 maskers, de papieren comfortmaskers en de (eventueel zelfgemaakte) mondmaskers van textiel gebruikt worden? We geven een overzicht

1. Chirurgische maskers: bij voorkeur voorbehouden voor zorgpersoneel maar vanaf 4/5/20 ook vrij verkrijgbaar in de supermarkt. Het desbetreffende MB werd in die zin aangepast. ( Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht).

Chirurgische maskers mogen vrij verkocht en gebruikt worden maar de voorkeur naar gebruik blijft voorbehouden voor:
• Zorgverleners en verzorgend personeel in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of in de thuisverpleegkunde.
• Zorgpersoneel dat zelf milde symptomen heeft van een luchtweginfectie maar zonder koorts.
• Zorgpersoneel dat mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten behandelt of vervoert.
• Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 om zo hun omgeving te beschermen

2. FFP2 / FFP3 maskers: voorbehouden tot zorgpersoneel

FFP2 en FFP3-maskers mogen worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19. Deze maskers moeten onmiddellijk weggeworpen worden na behandeling van de patiënt omdat het masker nadien meestal besmet is. Deze maskers sluiten, wanneer ze goed gedragen worden, nauw aan rond de neus en het gezicht zodat alle ingeademde lucht gefilterd wordt. Het correct gebruik van deze maskers vraagt training en ze zijn best lastig om door te ademen.

De in 1. en 2. genoemde mondmaskers bescherming voor de patiënt en de genoemde zorgverleners. Het is belangrijk dat deze maskers voorbehouden blijven voor deze groepen mensen omwille van de beperkte voorraad ervan.

3. Papieren comfortmaskers en (eventueel zelfgemaakte) mondmaskers van textiel: verplicht in openbaar vervoer en scholen, mogelijk winkelpersoneel als 1,5m niet kan gegarandeerd worden

Deze maskers zijn geen medische maskers en bieden niet dezelfde bescherming. Ze voorkomen enkel dat iemand die besmet is het virus doorgeeft aan anderen en zijn dus nuttig als de sociale afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. Let wel, deze maskers moeten regelmatig vervangen of gereinigd worden. Volg de gebruiksaanwijzingen strikt op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker

Deze type maskers heeft de regering recent verplichtend gemaakt bij reizigers van het openbaar vervoer en bij de heropening van scholen (dus onder omstandigheden waar die sociale afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden). Het is momenteel echter nog niet zeker of er tijdig een voldoende voorraad zal zijn.

Tot nader order is het niet verplicht voor winkelpersoneel om deze maskers te dragen, op voorwaarde dat de 1,5m sociale afstand wordt gerespecteerd.

Los van het gebruik van mondmaskers gelden nog steeds de persoonlijke basisregels van Corona: winkelpersoneel dat ziek is blijft thuis – 1,5m sociale afstand bewaren onder alle omstandigheden – handen regelmatig wassen en desinfecteren en raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan– hoest en nieshygiëne respecteren. Dit is de beste remedie om zelf gezond te blijven en de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Tips over zelf een mondmasker maken? https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf