Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Ducarme liet vandaag in een persbericht weten dat hij het voorstel van Mode Unie en Fedelin om de sperperiode te verruimen en de solden op te schuiven naar 1 augustus, mee ondersteunt.

Op basis van de honderden vragen en reacties die Mode Unie en Fedelin dagelijks krijgen, wordt bevestigd dat de corona maatregelen zeer verregaande negatieve gevolgen hebben voor zelfstandige handelaars.

De sluiting van modehandelaars in de periode met de beste omzetweken van het jaar heeft als gevolg dat zij uitzonderlijk hoge voorraden blijven aanhouden en geen inkomsten hebben terwijl vaste kosten blijven lopen. Daarbij komt dat zij net hun volledige collectie voor het winterseizoen aangekocht hebben, wat maakt dat leveranciers betaald moeten worden, net op een periode waar men geen inkomsten heeft.

“Covid-19 is uitgebroken vooraleer de verkoop echt kon aanvatten en de sector heeft de winkels moeten sluiten tijdens de beste omzetmaanden van het jaar. Als er in mei, juni en juli niets verandert aan de actuele sper- en soldenwetgeving zal dit zonder enige twijfel een bloedbad creëren binnen de Belgische sector met heel wat faillissementen en banenverlies tot gevolg.”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie en Fedelin.

Daarom wordt vanuit de retailsector gevraagd om de solden een maand uit te stellen, om de huidige stock toch iets langer aan normale marges te kunnen verkopen, teneinde een deel van de gemaakte tussentijdse verliezen op te vangen.

Om de vraag vanuit de volledige retailsector breder in kaart te brengen, stuurden Mode Unie, Fedelin en UNIZO via Checkmarket een enquête uit naar handelaars actief in de non-food sectoren. Daaruit blijkt dat 73% van alle handelaars (uit mode en niet-mode gerelateerde sectoren) voorstander is van het verschuiven van de zomersolden naar augustus. Daarom pleiten Mode Unie, Fedelin en UNIZO voor een verschuiving van de zomersolden naar augustus, met concrete startdatum op zaterdag 1 augustus. Deze mogelijkheid wordt immers nu al door de wet voorzien. De twee organisaties zijn tevreden dat minister Ducarme ons hierin volgt. Mode Unie, Fedelin en UNIZO dringen dan ook aan bij bevoegd Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) om snel uitsluitsel te geven in deze materie.

“Om een gelijk speelveld te verzekeren tussen de grote en kleine spelers in de sector, is er nood aan een verlengde sperperiode voor de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen, die ingaat van zodra de fysieke winkels terug mogen openen”, legt Isolde Delanghe verder uit.

Concreet stellen Mode Unie, Fedelin en UNIZO een aantal noodzakelijke flankerende beleidsmaatregelen voor om oneerlijke concurrentie aan te pakken en te zorgen voor een gelijk speelveld tussen binnenlandse en buitenlandse ondernemingen tijdens en na verplichte sluiting van de fysieke winkels. Isolde Delanghe verduidelijkt: “We willen voor onze retailsector meer specifiek:

  • gelijke controles op binnen- en buitenlandse webshops, inclusief handhaving van het verbod op verkoop met verlies;
  • een gelijkstelling van taksen en accijnzen met die van de buurlanden;
  • een lagere btw-aanslagvoet voor e-commerce;
  • lagere tarieven voor de bedeling van pakketjes door Belgische webshops;”

Mode Unie, Fedelin en UNIZO hopen dan ook dat er snel uitsluitsel komt in dit dossier, om zo de grote ongerustheid binnen de sector enigszins op te vangen.

Met www.sosmoderetail.be lanceerde Mode Unie een petitie om de vraag naar verruimen sper en verschuiven solden te ondersteunen en kan op heden rekenen op 1.900 ondersteunende mode ondernemers.